Naše společnost

Společnost jsme založili v roce 2017 po dvou letech společné poradenské praxe a téměř deseti letech činnosti v oboru odpadů a podnikové ekologie. Své zkušenosti čerpáme z působení v řadě odvětví v rámci současné poradenské praxe, i předchozích zaměstnání v korporátním prostředí, státní správě i neziskovém sektoru. Naší výhodou je propojení praxe a teorie vycházející z úzké spolupráce a podílového vlastnictví ve společnosti Ecometal, s.r.o., působící na trhu deset let a zajišťující sběr úpravu a recyklaci ostatních i nebezpečných odpadů. Každé navrhované řešení hodnotíme z pohledů  správné praxe, nákladů, legislativního souladu a zdravého rozumu.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Stálí klienti s více než 100 provozovnami, kterým poskytujeme služby dlouhodobě a pravidelně. Dlouhodobá spolupráce při správě systémů EMS – s některými klienty již téměř 10 let. Zkušenosti s vyřízením více než 50 povolení z oblasti ochrany životního prostředí. Účast na přibližně 30 kontrolách kontrolních orgánů veřejné správy. Více než 200 zpracovaných provozních dokumentů a řádů. Nejméně 1000 odeslaných hlášení za odpady.

NAŠI KLIENTI A PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE

  • Výrobní společnosti - kompletní zajištění podnikové ekologie a souladu s ISO 14001, analýza nákladů odpadového hospodářství a příprava výběrového řízení na dodavatele služeb
  • Odpadové firmy – povolení k provozu, prohlášení o výrobcích, rozbory, evidence odpadů a roční hlášení, účast při kontrolách
  • Stavební firmy – evidence odpadů, roční hlášení, prohlídky provozů, školení
  • Kompostárny a bioplynové stanice – povolení k provozu z pohledu odpadů a ovzduší, vypracování vodních havarijních plánů, posouzení objektu z hlediska prevence závažných havárií a ekologické újmy
  • Obce – povolení sběrného dvora, metodická pomoc při nastavení obecního systému nakládání s odpady
  • Autoservisy – ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, roční hlášení
  • Zahradnické služby – evidence odpadů a roční hlášení, prohlídky provozů
  • Zemědělci – povolení zdroje znečištění ovzduší, vypracování vodních havarijních plánů, posouzení z hlediska ekologické újmy
  • Sklady – evidence odpadů, prohlídky provozů, zajištění upuštění od třídění, vodní havarijní plány
  • Facility – legislativní hlídka, podpora při auditech ISO 14001

Ing. Jaroslav Fiala I konzultant
+420 602 524 618
fiala@odpadysnadno.cz

Ing. Kateřina Medová I konzultant, evidence odpadů
+420 604 334 775
evidence@odpadysnadno.cz

MelioCon s.r.o.
Údolní 219/47
147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 06042155

Kontaktní formulář